skift sprog   Velkommen til SAFETRANS   skift sprog
Du har her mulighed for at få farligt gods oplysninger, som er beskrevet i ADR- og IMDG-konventionerne.


skift sprog   Welcome to SAFETRANS   skift sprog
At the following pages you will be able to get dangerous goods information as listed in the ADR- and IMDG-conventions.


skift sprog   Wilkommen zu SAFETRANS   skift sprog
Sie haben die Möglichkeit gefährlicher Güter Auskünfte der ADR- und der IMDG-Vereinbarungen zu erhalten.


skift sprog   Velkommen til SAFETRANS   skift sprog
Du har her mulighet for å få farlig gods opplysninger som er beskrevet i ADR- og IMDG-konvensjonene


skift sprog   Välkommen till SAFETRANS   skift sprog
Du har nu möjlighet för få farligt gods upplysningar, som är beskrivit i ADR- och IMDG- konventionerna.


skift sprog skift sprog skift sprog skift sprog skift sprog
Vælg/Select/Wählen/Välj